Voor bedrijven is de pensioenregeling vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk. In de correspondentie wordt juridisch Nederlands gebruikt en de wijze waarop veel pensioenuitvoerders communiceren is erg onduidelijk.  Ook is het belangrijk om te weten of je wel of niet te veel pensioenpremie betaalt en of het pensioen voor de werknemers wel zo goed is. De onderneming kiest altijd haar eigen businesspartner, dus ook op het gebied van pensioenen. Het is niet de pensioenuitvoerder die bepaalt. Wij leggen kort en bondig uit welke mogelijkheden er zijn. Het is vaak mogelijk om zowel kosten te besparen als de kwaliteit van de pensioenregeling te verbeteren. Dit klinkt wellicht ongeloofwaardig, maar is verre van onmogelijk. Wij helpen je de materie zo te begrijpen dat je zelf een bewuste keuze kan maken. Ook voor kwesties waarbij de ondernemingsraad zich gesteund wil door een specialist, of er  conflicten zijn met pensioenfondsen of -verzekeraars kunnen wij je van dienst zijn. We ondersteunen bij geschillen met een pensioenuitvoerder. We bemiddelen niet en adviseren geen producten. Tenslotte zorgen we voor begrijpelijke communicatie naar de deelnemers.

 

Een korte scan geeft je inzicht in de huidige voorziening. Het is altijd goed om te weten dat je de goede keuzes hebt gemaakt.